لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • مجید عاشوری
  • دانشیار
  • مهندسی کشاورزی
  • رئیس دانشگاه

دکتر مجید عاشوری با مدرک دکتری تخصصی زراعت، عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است که سوابقی ازجمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، عضو هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان،  مسئول بسیج اساتید واحد رودسر و املش، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر آموزش، مدیر گروه زراعت و اصلاع نباتات، رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

اطلاعاتی وارد نشده است.

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

بدون راه ارتباطی