لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • سیده مدینه قاسم نژاد
  • مربی
  • پرستاری

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی ارشد روانپرستاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ایران None

ردیف نوع مقاله عنوان نویسندگان محل چاپ /ارائه تاریخ انتشار لینک دانلود
1 علمی پژوهشی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری برمیزان سازگاری وافسردگی بیماران اشتارگارت سیده مدینه قاسم نژاد، مجید نوری زاده، نوشین موسی زاده None ۱۳۹۹ دانلود

ردیف عنوان حوزه تخصصی
1 روانشناسی روانشناسی سلامت

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود
1 شیوه های تغییر و اصلاح رفتار روانشناسی
1 روانشناسی سلامت روانشناسی
1 پرستاری بیماریهای روان پرستاری
1 روانشناسی فردی اجتماعی پرستاری
1 روانشناسی عمومی علوم ازمایشگاهی
1 روانشناسی پیش مترجمی زبان انگلیسی