لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • حبیب وهابزاده رودسری
  • استادیار
  • مهندسی شیلات

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی شیلات و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ایران ۱۳۷۴
2 کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ایران ۱۳۷۶
3 دکتری شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران ۱۳۸۲

ردیف نوع مقاله عنوان نویسندگان محل چاپ /ارائه تاریخ انتشار لینک دانلود
1 None None None None None دانلود
2 None None None None None دانلود
3 None None None None None دانلود
4 None None None None None دانلود
5 None None None None None دانلود
6 None None None None None دانلود
7 None None None None None دانلود
8 None None None None None دانلود
9 None None None None None دانلود
10 None None None None None دانلود
11 None None None None None دانلود
12 None None None None None دانلود
13 None None None None None دانلود
14 None None None None None دانلود

دانشجویان گرامی با توجه به غیر حضوری بودن کلاسها هرگونه پیام یا پرسش، با معرفی و ذکر نام و در صورت نیاز شماره تلفن، به ایمیل زیر ارسال شود: habib.vahabzadeh@gmail.com یا از طریق بخش مربوط در سامانه وادانا پیام ارسال شود.

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

ایمیل دانشگاهی

h_vahabzadeh@liau.ac.ir

صفحه اینستاگرام

@ha.va.ro

کانال تلگرام اطلاع رسانی

@DRHVRExSh