لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • فروزان رضائی تاجانی
  • استادیار
  • مترجمی زبان انگلیسی
  • مدير گروه مترجمی زبان انگليسی

مدير گروه آموزش و مترجمي زبان انگليسي

اطلاعاتی وارد نشده است.

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

بدون راه ارتباطی