لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • آرمین قانع کنفی
  • استادیار
  • ریاضی
  • مدیر گروه ریاضی

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

ایمیل ارتباط با دانشجویان

aghanekanafi@hotmail.com

ایمیل کاری

arminghane@gmail.com