لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • سحر حسینی خواه
  • استادیار
  • مدیریت

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی ارشد مدیریت ام بی ای دانشگاه ملی مالزی مالزی ۱۳۸۹
2 دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی دانشگاه ملی مالزی مالزی None
3 کارشناسی مدیریت بیمه اکو علامه طباطبایی - موسسه آموزش عالی بیمه اکو ایران None

ردیف عنوان حوزه تخصصی
1 رفتار مصرف کننده ، بازاریابی سبز بازاریابی

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---