لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • هما نوزاد
  • استادیار
  • گرافیک
  • مدیر گروه هنر

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی ارتباط تصویری None None None
2 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری None None None
3 دکتری فلسفه هنر None None None

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---