لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • راهب غلامی وسمه جانی
  • استادیار
  • مهندسی مکانیک
  • مدیر گروه مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه گیلان ایران ۱۳۸۷
2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه گیلان ایران ۱۳۸۹
3 دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه گیلان ایران ۱۳۹۳

ردیف رده شغلی محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مدیر گروه مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۱۳۹۷ تاکنون

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

ایمیل شخصی

rahebgholami@gmail.com

ایمیل آکادمیک

gholami_r@liau.ac.ir