لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • منیره حجتی سعیدی
  • استادیار
  • گرافیک

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 دکتری فلسفهء هنر علوم و تحقیقات تهران None None
2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر (صنایع دستی) الزهراء تهران None None
3 کارشناسی ادبیات فرانسه فردوسی مشهد None None

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

بدون راه ارتباطی