لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • سهیل شکری
  • استادیار
  • ریاضی

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 دکتری تخصصی آمار دانشگاه فردوسی مشهد ایران None

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

بدون راه ارتباطی