لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • کتایون داستان
  • مربی
  • میکروبیولوژی

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 دکتری تخصصی زیست شناسی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ایران ۱۳۹۹

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---