لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • هادی ارشاد لنگرودی
  • استادیار
  • مهندسی شیلات
  • مدیر ارتباط با صنعت - مدیر گروه شیلات

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی مهندسی شیلات و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ایران ۱۳۷۶
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی ایران ۱۳۷۸
3 دکتری شیلات-تکنولوژی فرآوری آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی ایران ۱۳۸۳
4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی ایران ۱۳۹۶

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

پست الکترونیک

ershad5353@gmail.com

پست الكترونيك

ershad5353@liau.ac.ir

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-دانشکده علوم پایه -طبقه چهارم-حوزه پژوهشی- صندوق پستی ۱۶۱۶

تلفن دفتر

۰۱۳-۴۱۲۲۹۰۸۱-۳ -داخلی ۳۰۱

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط باصنعت

۰۱۳-۴۱۲۴۷۰۰۶