لوگو دانشگاه آزاد

سامانه معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

photo
  • عباس تقوائی
  • استادیار
  • معارف اسلامی
  • رئیس دانشکده علوم انسانی

ردیف مقطع رشته تحصیلی نام دانشگاه کشور سال اخذ
1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی - علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ایران ۱۳۷۵
2 دکتری تخصصی معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران ۱۳۹۷

برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

بدون برنامه‌هفتگی

بدون اطلاعیه

ردیف عنوان دانشجویان هدف دانلود

---

بدون راه ارتباطی